Termeni si Conditii Site-ul www.studiourilebuftea.ro este proprietatea companiei Studiourile Buftea SA cu sediul in Buftea, Str. Studioului nr.1, Jud. Ilfov, inregistrata in Registrul ComerĊ£ului cu numarul J23/2525/2002, CUI: RO2788488 si poate fi contactata pe adresa de e-mail: office@studiourilebuftea.ro. Pe parcursul acestor termeni si conditii ne vom referi la website prin sintagma "studiourilebuftea.ro".
Prin utilizarea site-ului studiourilebuftea.ro si/sau al oricarui dintre serviciile oferite se considera ca ati citit, inteles si acceptat integral termenii si conditiile de utilizare a site-ului. 
Site-ul studiourilebuftea.ro este proprietatea unei companii romanesti si, prin urmare, se supune legilor din Romania. 
Compania Studiourile Buftea isi rezerva dreptul de a realiza in orice moment modificari asupra continutului site-ului.

Toate drepturile asupra materialelor apartin Studiourile Buftea . Reproducerea oricarei informatii sau oricaror materiale se poate face numai cu acordul companiei.
O data cu inregistrarea pe site, acordati companiei Studiourile Buftea dreptul de a folosi pentru campaniile publicitare sau promotionale proprii si ale partenerilor sai, datele pe care le-ati furnizat o data cu inregistrarea pe site.

Informatiile existente pe acest site ofera detalii despre oferta comerciala de servicii in domeniul productiei de film, advertising s.a.m.d. a Studiourile Buftea. Pentru a accesa pagina studiourilebuftea.ro, un utilizator nu este obligat sa se inregistreze. Cu toate acestea, pentru a beneficia de anumite servicii, accesul la baza de date a Studiourile Buftea este necesar ca utilizatorul sa se inregistreze prin USER si PAROLA.
Terms & Conditions www.studiourilebuftea.ro is the property of Studiourile Buftea S.A., headquarted in 1st Studioului Street, Buftea, Ilfov County, registered with the Trade Registry Office under no. J23/2525/2002, unique registration code R2788488 and it can be contacted at the e-mail address: office@studiourilebuftea.ro.Throughout these terms and conditions we shall refer to the website as "studiourilebuftea.ro ". By using the studiourilebuftea.ro website and/or any of the services offered hereby it is considered that one has fully read, understood and agreed to all Terms and Conditions (governing use of this Website) of the website usage. Studiourilebuftea.ro website is owned by a Romanian company and therefore complies with the laws of Romania. Studiourile Buftea company reserves the right to make changes at any time regarding the content of the website.

All rights belong to Studiourile Buftea. The reproduction of any information or any material can only be made with the consent of the company. Once registered on the website, one grants Studiourile Buftea the right to use all data provided at registration for their own or their partners advertising or promotional campaigns. The information on this site provides details about Studiourile Buftea' commercial service offer in film production, advertising and so on. To access studiourilebuftea.ro webpage, a user is not required to register. However, to qualify for certain services, access to Studiourile Buftea database it is conditioned by registering with a USERNAME and PASSWORD.